AWTOPARTS EKSPERTI

“Pingxiang Hualian Chemical Ceramic Co., Ltd.”

Metallik monolit katalitik öwrüji

Gysga düşündiriş:

Metall substrat çalt ýanmagyň, kiçi göwrümli, ýokary mehaniki kuwwatyň, görnükli ýylylyga çydamlylygyň we ş.m. artykmaçlyklaryna eýedir. Egzoz gazyny arassalamakda esasanam motosikl üçin giňden ulanylýar.

100CPSI, 200CPSI, 300CPSI, 400CPSI we 600CPSI bal ary metal substratyny tegelek, ýumurtga, ýaryş we beýleki ýöriteleşdirilen şekiller ýaly dürli şekillerde ýasap bileris.Hilini we hyzmatyny hemişe gowulaşdyrýarys;önümlerimiz müşderilerden ýokary abraý gazanýar.

 


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

1. Metall substratyň materialy:

Harytlar

Material

gabyk materialy

Ferrit poslamaýan polat SUS444, SUS441, SUS430 we austenit poslamaýan polat SUS304, SUS316.

esasy material

Içerki FeCrAl (2073/216) we FeCrAl (1.4725 / 1.4767) import ediň.

kebşirlemek

Nikel esasly lehim

2. Ölçegi we öýjük dykyzlygy (CPSI):

Ölçegi (mm)

Öýjükleriň dykyzlygy (CPSI)

Folga galyňlygy (mm)

Diametri 28mm-den 550mm, uzynlygy 300mm

50, 100, 200, 250, 300, 400, 500, 600,

0.03, 0.04, 0.05, 0.06, 0.08, 0.10

Çydamlylygyň berk synagyndan geçip, motosikl katalitik öwrüjimiz Europeanewropanyň zyňyndy standartyna laýyk geldi we motosikliň güýjüniň tygşytly ýitgisi 3% -den pes bolup biler.Müşderileriň dürli talaplaryna görä önümleri özleşdirip bileris.Biziň katalizatorymyz, seýrek toprak elementi we PT, Pd, Rh asylly metallary bolan birleşdiriji katalizator, gaz çykaryjy üç taraplaýyn katalizatordan geçende, CO CO2-e okislener, HC H2O we CO2 öwrüler we NOX azotda deoksidlenýär.Metal daşaýjy katalizatorlar poslamaýan polat gabygy we Fe-Cr-Al ýadrosy bolan metal bal ary göterijisinde ýasalýar, motosikllerde we ýoldan çykýan hereketlendirijilerde giňden ulanylýar.

Esasy tehniki görkezijiler

Lightagtylyk temperaturasy

Çydamlylyk

Öwürmek netijeliligi

Örtügiň desquamate derejesi

T50 (CO) ≤230 T50 (HC) ≤260 T50 (NOX) ≤250

1000KM

CO≥85% HC≥80% CO≥85%

≤7%

Önümiň esasy aýratynlygy:

1. Katalizator görnüşi: Platina, palladim, rody we beýleki gymmat bahaly metallar we birleşýän katalizatoryň seýrek toprak elementleri.
2. Katalizator substraty: Bal ary keramiki substrat, metal substrat.
3. Gaty, dowamly we durnukly katalitik öndürijilik üçin ajaýyp örtük.
4. Ygtybarly termiki zarba we mehaniki durnuklylygy üpjün etmek üçin ösen tehnologiýa we gaplama usullary göterijiler.
5. Dürli, doly spesifikasiýa, müşderiniň talaplary we dürli müşderiniň isleglerini kanagatlandyrmak üçin tehniki parametrlere esaslanyp bilner.
6. Gurmak dizaýnyna gabat gelýän ähli ulag bilen gabat gelýär.
7. Euro3, Euro4 ýa-da CARB, EPA standartyna laýyk bolup biler.

Arza

Application (2)
Application (1)

Önümçilik prosesi:

1
2
3
4
5
6

Bukja we iberiş:

1
2
3

  • Öňki:
  • Indiki: