AWTOPARTS EKSPERTI

“Pingxiang Hualian Chemical Ceramic Co., Ltd.”

Infragyzyl bal ary keramiki plastinka

Gysga düşündiriş:

Infragyzyl bal ary keramiki plastinkasy, tehniki taýdan gaz ýyladyş ulgamynda möhüm ähmiýete eýe

keramika.

Heatylylyk çalşygynyň netijeliligini ýokarlandyrmak üçin radiasiýa gaz gyzdyryjylary gaty az konweksiýa ýylylygyny bermeli we

radiasiýanyň tolkun uzynlygy infragyzyl aralykda bolmaly. Gaz köp parallel deşiklerden iň ulusyna akýar

doly ýanmak üçin ýerüsti meýdany.

Öndürilen Cordierite materialymyz adaty ýagdaýda mehaniki we termiki zarba garşy gowy garşylyga eýe


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Peýdalary:

Ajaýyp güýç

Birmeňzeş şöhle saçmak

Ajaýyp termiki zarba garşylygy

30 ~ 50% energiýa çykdajylaryny tygşytlaň

Alawsyz ýakyň, ýokary ýanma netijeliligi, pes ses

CO, NOx we ş.m. ýaly zyýanly gazy 90% -den gowrak azaldyň

Öndürijilik görkezijisi:

Haryt Indeks Aýratynlyklary
Material Kordierit Size berip bileris
islegiňiz boýunça önüm.
Suwuň siňdirilmegi 50,4%
Açyklyk 61%
Aýratyn agyrlyk güýji 0.9-1.10Kg / cm3
Malylylyk giňelme koeffisienti 1.5-3 (× 10-6K-1)
Temperaturany ýumşatmak > 1280
Faceerüsti temperaturany bişirmek 1000-1200
Kömürturşy gazy ≤0.006%
NOx goýberiş ≤5ppm

Arza

Barbekues Gyro Cookers
Broýler Pitsa peçleri
Konweksiýa peçleri Basyş guradyjylary
Çuň ýagly doňduryjylar Amal
Buglandyryjylar Aralyklar
Gaz peçleri Rotisseri peçleri
Griddles Kosmos gyzdyryjylary
Parnik CO2 Gözleýän aşpezler
1
2

Bukja we iberiş:

6
2
3

  • Öňki:
  • Indiki: