AWTOPARTS EKSPERTI

“Pingxiang Hualian Chemical Ceramic Co., Ltd.”

DPF dizel aýratyn süzgüç katalitik öwrüji

Gysga düşündiriş:

Dizel dwigateli awtoulagynyň peýda bolmagy bilen, zyňyndydan çykýan bölejikler, esasan uglerod, daşky gurşawa hapalanmagy güýçlendirýär. Dizel hereketlendirijisiniň düzgünleşdirilmegi, dizel ýolagçy awtoulaglarynyň zyňyndylaryny kesgitlemek kriteriýa laýyk bolmaly: 2.0g / mil.Dizel bölejik süzgüji, uglerod tüsse bölejiginiň 80% -inden ýokary süzüp bilýär .Amaly ulanmak üçin howanyň hapalanmagy meselesini çözmekde uly kömek bolar.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

DPF gymmat bahaly metal bilen örtülen bolsa (Pt, Pd we Rh ýaly), dizel hereketlendirijisinden uglerod bölejikleri bilen gara tüsse ýörite turbadan geçýär we süzgüçden girýär.Kömürturşy tüsse bölejigi, içki dykyz toplumdan we sumka görnüşindäki süzgüçden geçende, metal süýümden ýasalan süzgüçde sorulýar.Bölejikleriň siňdirilmegi belli bir derejä ýetende, guýruk ýakýan awtomatiki usulda ýanar.Bu ýagdaýda siňdirilen bölejik ýakyldy we zäherlenmedik CO2-e öwrüldi.Doly enjam goşa otag gurluşy hökmünde düzülendir we süzgüç we gaýtadan işlemek dürli ýerlerde gidýär we olary biynjalyk etmeýär.Ulgam hereketlendirijiniň haýsy ýagdaýynda bolsa awtomatiki usulda işläp biler. Esasanam bal ary keramiki bölejik süzgüji, belli bir derejede bölejigi ele alýan enjam hökmünde çykyş edýär.

Önümleriň aýratynlyklary:

◎ Pes basyşyň peselmegi;

◎ Pes ýylylyk giňelme koeffisiýenti;

◎ porokary gözenek gatnaşygy, gözenegiň diametri paýlanyş formasy;

Temperature temperatureokary temperatura garşylyk, himiki poslama gowy garşylyk;

Heat heatylylyga şok garşylygy we ýylylyk titremesine garşylyk;

Partic particokary bölejikli tutmagyň netijeliligi, önümçiligiň dürli usullaryna uýgunlaşmagy.

Umumy ölçeg

100 deşik / dýuým 2 ~ 200 deşik / dýuým 2 Adaty önüm aýratynlyklary

NOOK. Bölümiň ululygy (mm) Kesiş meýdany (mm2) Bölümiň görnüşi Boýy (mm)
1 118.4 11010 1 (1)

Müşderiniň talaplaryna laýyklykda dürli ýokary derejeli önüm öndürmek

2 127 12667 1 (1)
3 144 16286 1 (1)
4 150 17671-nji ýyl 1 (1)
5 190 28352 1 (1)
6 228 40828 1 (1)
7 240 45238 1 (1)
8 267 55990 1 (1)
9 286 64242 1 (1)
10 305 73061 1 (1)
11 330 85529 1 (1)
12 191.8 × 95.8   1 (2)
13 190 × 134   1 (2)
14 145 × 118   1 (2)
15 154.9 × 127   1 (2)
16 207 × 101.4   1 (2)
17 188 × 103   1 (2)
18 144.8x81.3   1 (2)

Arza

DPF2
DPF1

Önümçilik prosesi:

1
2
3
4
5
6

Bukja we iberiş:

1
2
3

  • Öňki:
  • Indiki: