AWTOPARTS EKSPERTI

“Pingxiang Hualian Chemical Ceramic Co., Ltd.”

Iki gatly katalitik öwrüji, ýakymsyz goldaw matasy

Gysga düşündiriş:

hl- 200 seriýaly önüm, awtoulag katalitik öwrüji goldaw ulgamynyň köpüsinde ulanylyp bilinýän ajaýyp däl mat.Hl- 200 seriýaly önüm katalitik öwrüji üçin mehaniki goldaw, möhürlemek, goramak, ýylylyk we ses izolýasiýasy ýa-da beýleki funksiýalary üpjün edip biler, şeýle hem ahyrky konus izolýasiýasynda we ýokary ýylylyk izolýasiýasynyň beýleki ekstremal şertlerinde ulanylyp bilner.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň tertibi

HL- 200 polikristally ýüňden (PCW * is öndürilýär.Keramiki süýümiň bu görnüşini ulanmak bilen, HL-200 ýokary gurluşy we 1250 (pes temperaturada ajaýyp berkligi saklap biler, şeýle hem eroziýa garşylygy ýokarlandyrar, materiallary ýa-da çäreleri goraýan goşmaça gyralary goşmagyň zerurlygy ýok.PCW süýümi gidrofil däl material bolup, hakyky programmalarda nebit, suw ýa-da karbamid täsir etmez.

HL-200-iň ajaýyp egirme öndürijiligi sebäpli, HL-200 örtmek ýa-da şekillendirmek aňsat.HL-200 konserwasiýa üçin aňsat, zatlary gurnamak, aýlaw gurnamak ýa-da başga gurnama usullary bolsun.HL-200, benziniň işleýiş ulgamyny, dizel (SCR / DPF / DOC / ASC natural we tebigy gaz goşundylaryny öz içine alýan dürli katalitik öwrüjilerde ulanylyp bilner.

PCW süýüminiň klassifikasiýasy ekologiýa taýdan arassa materiallara degişlidir, şonuň üçin HL-200 Europeewropada, ABŞ-da, Japanaponiýada we dünýäniň beýleki bazarlarynda ulanylyp bilner.

Önüm aýratynlyklary we funksiýalary :

  • Ajaýyp fiziki aýratynlyklary üpjün etmek üçin ýokary öndürijilikli polikristally ýüň ;
  • Ajaýyp ýokary temperatura durnuklylygy, durnukly iş temperaturasy 1180 to to
  • Ajaýyp izolýasiýa ukyby ;
  • Pes ýylylyk geçirijiligi we pes ýylylyk kuwwaty ;
  • Ajaýyp çeýeligi, şekillendirilmegi aňsat ;
  • Gowy eroziýa garşylygy we kislotanyň aşgar poslama garşylygy

Önümleriň aýratynlyklary

Görnüşi

HL-200-1200

HL-200-1600

HL-200-2000

Esasy agramy (g / m2)

1200

1600

2000-nji ýyl

* Galyňlygy (mm)

8.7

11.6

14.4

Süýüm görkezijisi (%)

> 92

> 92

> 92

* Galyňlygy 4.9 KPa bilen ölçeldi

Dürli esasly agram önümi barada has giňişleýin maglumat, önümiň çalt salgylanma sahypasyna göz aýlaň.

Adaty önüm komponenti

Polikristally mullit süýümi

88 ~ 96%

Baglaýjy

4 ~ 12%

Haryt emlägi

HL-200-1200

HL-200-1600

HL-200-2000

Ot almagyň ýitgisi (LOI) @ 800 ℃ (%)

4 ~ 12

4 ~ 12

4 ~ 12

Klassifikasiýa temperaturasy (℃)

1600

1600

1600

Temperaturanyň çäkleri (℃)

1250

1250

1250

Dykyzlygy (kg / m3)

138

138

138

Esasy agramy (g / m2)

1200

1600

2000-nji ýyl

Iň pes egilme radiusy (mm)

﹤ 50

﹤ 50

﹤ 50

Dartyş güýji (Kpa)

≥50

≥50

≥50

Malylylyk geçirijiligi [W / (m * K)]

@Otag temperaturasy

@ 400 ℃

@ 800 ℃

35 0.035

35 0.035

35 0.035

﹤ 0.1

﹤ 0.1

﹤ 0.1

﹤ 0.18

﹤ 0.18

﹤ 0.18

Programmanyň dizaýny we hasaplamasy

Laboratoriýa synaglarymyzdan alnan önüm maglumatlaryna görä, dürli amaly ýagdaýdaky öndürijilik birneme tapawutlanýar.Specificörite amaly gurşawyna esaslanyp hasaplamagy we barlamagy maslahat berýäris.

Başga bir standart däl önüm interested BW 1000-4000 g / m bilen gyzyklanýan bolsaňyz, satuw inerenerimizden ýa-da amaly inerenerimizden has giňişleýin maglumat üçin maslahatlaşmagyňyzy haýyş edýäris.2).

Soraglaryňyz ýa-da zerurlyklaryňyz bar bolsa, biziň bilen habarlaşyp bilersiňiz, kompaniýamyz size tehniki goldaw berer.

1

Bukja we iberiş:

6
2
3

  • Öňki:
  • Indiki: