AWTOPARTS EKSPERTI

“Pingxiang Hualian Chemical Ceramic Co., Ltd.”

Biz hakda

Kompaniýanyň tertibi

ffg

Pingxiang Hualian Chemical Ceramic Co., Ltd senagat keramikasy, DOC / TWC / SCR / VOC, DPF, gaz turbalarynyň ätiýaçlyk şaýlaryny we beýleki täze materiallary öndürýän daşky gurşaw kärhanasydyr.

Katalitik öwrüji önümlerimiz, öz tehnikamyz we patentimiz arkaly, benzinli awtoulagda, dizel ýük awtoulagynda, motosiklde, uniwersal tehnikada we senagat katalizatorynda giňden ulanylýan awtoulag tükeniksiz gaz çykaryşyny Euro Ⅲ, Ⅳ, Ⅴ edip biler.

Üstünliklerimiz

4

1.Pesional tehniki topar

Kompaniýamyzyň güýçli topary we gözleg we gözleg ulgamy bar we önüm tehnologiýasyny we önümçilik kuwwatyny ýokarlandyrmaga hemişe ygrarly.

3

2. Professional maslahat

Satuwdan öňki hünär maslahaty, satuwda hyzmat we satuwdan soň gaýtadan işlemek.

1

3.Haýsy eksport gaplamasy

Gaplamany önümiň zerurlyklaryna görä sazlap bileris, şeýle hem gaplamany müşderiniň talaplaryna görä sazlap bileris.

2

4. Bir gezeklik eltip bermek

Ulaglaryň köp görnüşini goldaň we harytlary wagtynda eltiň.

Hyzmatdaşlarymyz

Z

Kompaniýamyz häzirki zaman kärhana dolandyryş ulgamlaryny kabul edýär we ylmy dolandyryşa boýun egýär."Iň ýokary R&D toparlaryna baglylykda ilki bilen hil" ynamy bilen gözleg, dizaýn, ösüş, önümçilik, marketing we satuwdan soňky hyzmaty birleşdirýän ulgam döretdik.Hytaýyň himiýa senagat dizaýny we gözleg institutynyň köp sanly şahamçasy bilen hyzmatdaşlyk etdik.ISO9001 şahadatnamalaryny geçdik.Önümlerimiz 13 welaýatda we awtonom sebitlerde satylýar.Şol bir wagtyň özünde önümlerimiz Amerika, Europeewropa, Japanaponiýa, Koreýa, Singapur, Malaýziýa, Wýetnam, Taýland, Hindistan, Eýran, BAE we ş.m. eksport edilýär. Kompaniýamyz müşderilere ýokary hilli önümleri, iň bäsdeş bahalary we wagtynda eltip bermek.Daşary ýurtly müşderiler bilen gowy hyzmatdaşlyk gatnaşyklaryna tüýs ýürekden garaşýarys.Talaplaryňyz bilen habarlaşmakdan çekinmäň.

Şahadatnama

certificate (1)
certificate (2)
certificate (3)
ISO certificate